Đẩy nhanh tiến độ biên soạn, xuất bản tập sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Huế giai đoạn 2001 – 2025” và chỉnh lý, tái bản tập sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế giai đoạn 1954 – 1975”
08/02/2023 10:26:26 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 08/02/2023, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các thành viên Ban biên soạn (dự kiến) liên quan đến công tác biên soạn, xuất bản tập sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Huế - tập II (2001 - 2025)” và chỉnh lý, tái bản tập sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế (1954 - 1975)”.
   Với mục đích tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thành phố trong sự nghiệp đổi mới, đặc biệt là giai đoạn từ năm 2000 đến nay. Đồng thời, đánh giá một cách đầy đủ sự phát triển toàn diện của Thành phố sau gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2030, tầm nhìn 2045” và sau hơn 01 năm sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết 1264-NQ/UBTVQH14, ngày 27/4/2021 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội.
   Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã tập trung thảo luận phương pháp tiến hành sưu tầm tài liệu, nghiên cứu, biên soạn, biên tập và chỉnh lý tập sách; tiến độ thời gian và dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên.
   Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; Ban Biên soạn; Tổ Thư ký giúp việc…; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên; quá trình nghiên cứu, biên soạn, thu thập tài liệu bảo đảm tính khách quan, trung thực về diễn biến các sự kiện; đồng thời, nội dung bảo đảm chất lượng, chắt lọc những điểm nổi bật, điểm nhấn, đột phát của từng giai đoạn, từng thời kỳ và những bài học kinh nghiệm. Khi được xuất bản, tập sách sẽ là nguồn tài liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử trên địa bàn thành phố Huế.
Văn phòng Thành ủy Huế