Đồng chí Bí thư Thành ủy Huế tiếp xúc cử tri và tiếp công dân định kỳ - tháng 10/2022
24/10/2022 4:47:40 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 24/10/2022, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì buổi tiếp công dân và tiếp xúc cử tri tại phường Thuận An.
   Cùng tham dự có đồng chí Lê Thị Thanh Bình - UVTV Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; tổ đại biểu HĐND Thành phố ứng cử trên địa bàn 03 phường, xã; lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Thành ủy, Thanh tra Thành phố, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tư pháp Thành phố…; và đại diện lãnh đạo 03 phường, xã: Thuận An, Hải Dương, Phú Dương.
   Tại buổi tiếp, đã có hơn 90 lượt người dân, bà con cử tri đến tham gia với 15 ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nội dung liên quan đến vấn đề xây dựng, hạ tầng đô thị, giao thông, thiết chế văn hóa, giáo dục…
   Qua nghe các ý kiến giải trình và đề xuất các giải pháp của đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Thành phố, đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã; đồng chí Bí thư Thành ủy đã giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu, kịp thời giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của người dân.
Văn phòng Thành ủy Huế