Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Thành phố
02/06/2022 4:42:02 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 02/6/2022, tại trụ sở Cơ quan Thành ủy, Thường trực Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Thành phố, lấy ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030.
   Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trình bày Đề án kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Tiếp đó, Thành ủy tiếp tục tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo quy trình để lấy phiếu biểu quyết bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và nhân sự quy hoạch.
   Với sự tham gia gần 170 đồng chí cán bộ chủ chốt, với nhiều nội dung về công tác cán bộ quan trọng, Thành phố đã tổ chức Hội nghị thành công tốt đẹp.
Ngoài ra, hội nghị đã kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố, đồng chí Hồ Thị Đoan Trang - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; bổ sung đồng chí Trần Quốc Phong - Thành ủy viên, cán bộ chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Văn phòng Thành ủy Huế