Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thành ủy Huế về thực hiện công tác dân vận chính quyền
03/06/2022 4:38:52 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 03/6/2022, tại trụ sở Cơ quan Thành ủy, Đoàn Khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Thành ủy Huế về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền. Về phía lãnh đạo Thành phố, có đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Dương Thị Thu Thủy - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và đại diện lãnh đạo UBND Thành phố, các phòng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố.
   Đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế phát biểu tại buổi làm việc
 
   Tại buổi làm việc, Đoàn Khảo sát đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy báo cáo và ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo các phòng, Mặt trận và các đoàn thể đã nêu bật các kết quả đạt được: Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác dân vận chính quyền đến các cấp ủy cơ sở, đơn vị, địa phương trực thuộc Thành phố. Chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn khối dân vận 36 xã, phường, “Tổ Dân vận” tại thôn, tổ dân phố. Thực hiện tốt văn hóa công sở, thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, hướng đến xây dựng thành phố Huế có chính quyền gần gũi, tôn trọng Nhân dân.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng; tổ chức nhiều hội nghị gặp gỡ, đối thoại với đại diện các tầng lớp Nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo; đặc biệt tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân thực hiện Dự án Di dời, giải tỏa dân cư khu vực I Kinh thành Huế để công khai các chính sách bồi thường, hỗ trợ tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
   Tuy nhiên, sau khi mở rộng địa giới hành chính Thành phố, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ít so với khối lượng công việc; hoạt động của đội ngũ giám sát đầu tư tại cộng đồng theo Nghị định 29 chưa thực sự hiệu quả.
   Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền trên địa bàn; Thành phố đã cung cấp nhiều thông tin, kết quả thực hiện cũng như các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để làm rõ thêm thực tiễn triển khai.
   Trong thời gian tới, đề nghị Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn trong tình hình mới. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân để dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng ngày càng sát dân, tôn trọng ý kiến của Nhân dân; kiện toàn Tổ Dân vận cấp phường, xã. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc công tác tiếp công dân theo Quy định 11 của Bộ Chính trị, Quy định 2083 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là tổ chức thực hiện tại các phường, xã,…
Văn phòng Thành ủy Huế