Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Huế năm 2021
09/01/2022 12:00:46 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 07/01/2022, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Huế chủ trì, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng dự có đại điện lãnh đạo các Ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy.
    Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày dự thảo báo cáo, kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Huế năm 2021. Năm qua Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 16/12/2020 của Thành ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; trong đó, đã lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14, ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Mặc dù, gặp nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nhất là ảnh hưởng của thiên tai và đại dịch Covid-19,... Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ngành cấp Tỉnh; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, vượt lên thách thức để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
   Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu đóng góp ý kiến làm rõ các hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong dự thảo báo cáo kiểm điểm; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tăng cường công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá của thành phố về lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số xếp hạng của Thành phố; xây dựng chính quyền điện tử, chương trình chuyển đổi số, hỗ trợ, ứng dụng mô hình đô thị thông minh trong quản lý Nhà nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhanh chóng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
Văn phòng Thành ủy Huế