Thường trực Thành ủy Huế làm việc Ban chỉ đạo biên soạn bộ tài liệu Nghị quyết 05 của Thành ủy
19/11/2021 6:46:59 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 18/11/2021, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì làm việc với Ban Chỉ đạo biên soạn bộ tài liệu Nghị quyết 05 của Thành ủy.
   Biên soạn bộ tài liệu Nghị quyết 05 của Thành ủy có vai trò rất quan trọng trong việc khơi gợi các nét đặc sắc của văn hóa Huế, con người Huế trong mỗi người dân; qua đó, thực hành các nghi thức một cách chuẩn mực, khuôn phép, phù hợp với yêu cầu hiện nay của Thành phố.
   Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: việc biên soạn và triển khai bộ tài liệu phải đi đến việc triển khai các chương trình, hoạt động có tính chất chiều sâu nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp để hình thành sổ tay hoặc cẩm nang với những nội dung đặc sắc, loại bỏ vấn đề lạc hậu; đồng thời, bộ tài liệu phải hướng mục tiêu làm sao tất cả các tầng lớp Nhân dân dễ nhớ, dễ hiểu, dễ nắm bắt và đi sâu vào lòng người để vận dụng trong cuộc sống của người dân Thành phố, nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết 05 của Thành ủy đã đề ra. Đặc biệt, là thế hệ trẻ nắm bắt và thực hành đúng văn hóa Huế.
   Hiện tại, các thành viên Ban Chỉ đạo và các chuyên gia đang khẩn trương tiến hành các bước biên soạn, hiệu chỉnh tài liệu, sớm phát hành theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu để lồng ghép vào một số chính sách khuyến khích người dân thực hiện trong cuộc sống thường nhật, phù hợp với thời kỳ mới.
Văn phòng Thành ủy Huế