Bồi dưỡng nghiệp vụ về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”
14/10/2021 10:15:33 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 14/10/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Thành ủy Huế tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” cho gần 100 học viên là đại diện lãnh đạo các ban, UBKT, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm chính trị Thành phố; đại điện lãnh đạo UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố; Bí thư, cán bộ Văn phòng Đảng ủy 36 phường, xã trên địa bàn.

   Tham dự khai mạc Lớp bồi dưỡng có đồng chí Lê Hữu Hùng - Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đồng chí Đặng Hữu Hải - UVTV, Chánh Văn phòng và  đồng chí Dương Thị Thu Thủy, UVTV, Trưởng Ban dân vận Thành ủy.

 

   Ngày 18/02/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 11-QÐ/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

   Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trân trọng cảm ơn Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Quy định 11 cho đội ngũ lãnh đạo của các ban, UBKT, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm chính trị Thành phố, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố, Bí thư Đảng ủy phòng 36 phường, xã. Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở đã cơ bản thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân của người đứng đầu cấp ủy từ Thành phố đến cơ sở thường xuyên, nghiêm túc và theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Việc tổ chức lớp tập huấn đã kịp thời hướng dẫn, trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn và quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; đồng thời cung cấp cho cán bộ lãnh đạo, chủ chốt ở cơ sở về nhận thức, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định và có hiệu quả.

   Đồng chí Phó Bí thư Thường trực đề nghị các đồng chí học viên tham gia lớp tập huấn một cách nghiêm túc, mạnh dạn trao đổi với báo cáo viên và đồng nghiệp, để sau kết thúc lớp tập huấn vận dụng hiệu quả nhất những kiến thức, kỹ năng đã được tiếp thu vào vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân tại địa phương, đơn vị.

Văn phòng Thành ủy Huế