Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII
12/10/2021 4:11:33 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII toàn quốc. Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy có đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thành ủy viên; các đồng chí Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội Thành phố cùng các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.
   Hội nghị đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII với các nội dung về: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khoá XII. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.
   Được biết, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII diễn ra từ ngày 04/10/2021 đến ngày 07/10/2021 với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đồng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và hoàn thành nội dung chương trình đề ra góp phần cho Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII thành công tốt đẹp.
Văn phòng Thành ủy Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>