Đẩy nhanh tiến độ khai báo y tế và Thẻ kiểm soát dịch bệnh bằng mã QR cho công dân
10/10/2021 2:35:40 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu hỗ trợ Nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, hình thành cơ sở dữ liệu giúp các địa phương và cơ quan chức năng truy vết, giám sát khi cần, kịp thời khoanh vùng dập dịch, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ngày 05/10/2021 thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ký ban hành Công văn 335-CV/TU về đẩy nhanh tiến độ khai báo y tế và Thẻ kiểm soát dịch bệnh bằng mã QR cho công dân. Công văn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và đảng ủy các phường, xã tập trung thực hiện một số nội dung sau:

   Lãnh đạo Thành ủy Huế tặng quà động viên Tổ phản ứng nhanh Huế 75 làm thẻ QR cho người dân

   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố trách nhiệm, chủ động phối hợp hỗ trợ các phường, xã thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn cài đặt ứng dụng Hue-S, kết hợp khai báo y tế và cấp Thẻ kiểm soát dịch bệnh bằng mã QR cho Nhân dân trên địa bàn.

   Đảng ủy, UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân về điều kiện, sự thuận tiện và tác dụng của Thẻ kiểm soát dịch bệnh bằng mã QR (giúp người dân kiểm soát lịch trình di chuyển của bản thân trong giai đoạn dịch bệnh, là giấy thông hành cho người dân trong trường hợp áp dụng các quy định phòng, chống dịch ở mức độ cao mà không cần xin cấp thêm giấy tờ khác, ...).

    Chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở phối hợp chặt chẽ, phân công lực lượng nòng cốt tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ và hiệu quả của chương trình.

Văn phòng Thành ủy Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>