Hội nghị trực báo quý III các Chi bộ, Đảng bộ trong các doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy Huế
02/10/2021 5:40:34 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 01/10/2021, Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị trực báo quý III các Chi bộ, Đảng bộ trong các doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy Huế. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; cùng dự có đồng chí Trần Song - UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy và Trung tâm Chính trị Thành phố.

   Phiên trực báo đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả đạt được trên các mặt trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các chi bộ, đảng bộ trong các doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, thách thức của các đơn vị trong giai đoạn triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ghi nhận một số kiến nghị phù hợp của các đơn vị.

   Thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời xây dựng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn trong trạng thái mới "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19" của các chi bộ, đảng bộ trong doanh nghiệp đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; duy trì tổ chức sinh hoạt Đảng ổn định, nền nếp. Tuân thủ các chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái mới, chú trọng triển khai thẻ xanh kiểm soát dịch, khuyến khích việc chủ động sử dụng test nhanh cho những đối tượng nghi nhiễm trong các doanh nghiệp. Tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động. Tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào "Chủ nhật vì cộng đồng", khuyến khích cấp ủy viên, các đảng viên trong chi bộ, đảng bộ tham gia, hưởng ứng tại địa phương nơi cư trú, góp phần lan tỏa tính thiết thực, hiệu quả từ các phong trào. Chú trọng nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên mới, kịp thời phát hiện, giới thiệu cho Đảng các quần chúng ưu tú, tích cực từ trong hoạt động thi đua sản xuất, kinh doanh, các phong trào phòng, chống dịch bệnh, thiên tai,… Sẵn sàng phương án chi tiết phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai trước khi vào mùa mưa, bão.

Văn phòng Thành ủy Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>