Phát động và tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII"
18/09/2021 4:13:08 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 16/9/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế có Công văn 97 về Phát động và tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII".
Ban tổ chức bấm nút chính thức phát động cuộc thi bắt đầu lúc 10 giờ sáng 20-9-2021
Ban tổ chức bấm nút chính thức phát động cuộc thi bắt đầu lúc 10 giờ sáng 20-9-2021
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn 97 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>