Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022
14/09/2021 4:13:08 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 14/9/2021, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy đã ký ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong Quân đội Nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2022. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu và nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2022 và những năm tiếp theo; Chỉ thị yêu cầu yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:
   - Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác tuyển quân năm 2022 theo Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, Luật Công an Nhân dân năm 2018; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 16-NQ/TU, ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và những năm tiếp theo và Nghị quyết 05-NQ/ĐU, ngày 23/11/2020 của Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế về nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.
   - Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố và Công an Thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn nhập ngũ chặt chẽ, đầy đủ, không bỏ sót đối tượng thuộc diện nhập ngũ. Tổ chức thực hiện đầy đủ quy trình các bước trong sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt phân loại và đồng bộ hồ sơ theo trình tự và quy định.
   - UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn, tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với công dân theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, gắn với việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Việc khám tuyển cần được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định để hạn chế việc bù đổi về sức khỏe.
Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao nhận quân năm 2022; khen thưởng và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân.
   - Phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Làm tốt chính sách hậu phương Quân đội, tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên an tâm tư tưởng phục vụ trong Quân đội và Công an Nhân dân.
   - Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác đăng ký, phúc tra, nắm nguồn, sơ tuyển, khám tuyển, thâm nhập, chốt quân số; tổ chức lễ giao nhận quân đúng quy định, đảm bảo đủ chỉ tiêu khám tuyển và giao quân.
Văn phòng Thành ủy Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>