Đoàn giám sát của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thành ủy Huế
23/07/2021 3:52:41 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 20/7/2021, Đoàn Giám sát 09 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; việc tạm đình chỉ, hoãn thi hành án phạt tù và việc triển khai thực hiện chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện (viết tắt là công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng) trên địa bàn Thành phố.
   Theo đó, Đoàn tiến hành làm việc với cấp ủy, lãnh đạo Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố; cấp ủy, chính quyền các phường: Phú Hội, An Đông, Đông Ba, Kim Long từ ngày 20/7/2021 - 22/7/2021.
   Qua các buổi làm việc, các đơn vị, địa phương đã báo cáo đánh giá kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, vai trò quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương, công tác tham mưu của Công an phường trong thực hiện nhiệm vụ về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; trình bày những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và phương hướng thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các thành viên trong Đoàn Giám sát đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng tại các địa phương; đồng thời, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định của pháp luật.
   Đoàn đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố trong quá trình giám sát. Kết thúc lịch làm việc tại Thành phố, Đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.
Văn phòng Thành ủy Huế