Đảng bộ xã Hải Dương: Sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
21/07/2021 11:25:54 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 20/7/2021, Đảng bộ xã Hải Dương tiến hành Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hữu Hải - UVTV, Chánh Văn phòng Thành ủy; cùng đại diện các ban, UBKT Thành ủy.
   Đồng chí Nguyễn Hận - Bí thư Đảng ủy xã Hải Dương trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
 
   Đồng chí Phạm Văn Bái - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã Hải dương báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2021; Đảng bộ và chính quyền địa phương đoàn kết; hệ thống chính trị tiếp tục củng cố, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đảm bảo, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được chú trọng, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 cuối năm 2021. Nhân dịp này Đảng ủy xã Hải Dương đã khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đặng Hữu Hải - UVTV, Chánh Văn phòng Thành ủy, Thường vụ phụ trách địa bàn đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hải Dương đạt được. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công việc và hoạt động của bộ máy; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn của Thành phố; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị, khu dân cư xanh - sạch - sáng; tiếp tục triển khai Đề án "Ngày Chủ nhật xanh"; đồng thời, triển khai hưởng ứng phong trào "Chủ nhật vì cộng đồng"; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị,… của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và xây dựng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp thực tiễn tại địa phương. Rà soát Quy chế làm việc của BCH, Quy chế phối hợp của Đảng ủy phù hợp với tình hình mới. 
Văn phòng Thành ủy Huế