Đảng bộ phường Thuận An tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
16/07/2021 4:40:44 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 16/7/2021, Đảng bộ phường Thuận An tiến hành Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hữu Hải - UVTV, Chánh Văn phòng Thành ủy; cùng đại diện các ban, UBKT Thành ủy.
   Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Thuận An báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả hoạt động của địa phương 6 tháng đầu năm 2021; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng cao; Đảng bộ và chính quyền địa phương tập trung thực hiện các giải pháp để thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cơ cấu kinh tế của địa phương tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng “Dịch vụ, du lịch - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp”, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; thực hiện Cuộc vận động quyên góp hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, vượt qua dịch bệnh cùng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và người dân Thừa Thiên Huế đang học tập, làm việc, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh; qua đó, phường đã vận động, quyên góp chế biến được 09 tấn cá nục, 3000 thẩu cá cơm khô rim đậu, 2 tạ cá nục chiên giòn, 300 hủ ruốc cháy thịt để cùng chung tay hướng về miền Nam thương yêu.
   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đặng Hữu Hải - UVTV, Chánh Văn phòng Thành ủy, Thường vụ phụ trách địa bàn phường Thuận An đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thuận An đạt được. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo sự vận hành đồng bộ, liên tục của bộ máy; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo mô hình quản lý phường trực thuộc Thành phố; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị, khu dân cư xanh - sạch - sáng; tiếp tục triển khai Đề án "Ngày Chủ nhật xanh"; đồng thời, triển khai hưởng ứng phong trào "Chủ nhật vì cộng đồng". Lập danh mục các dự án đầu tư công theo thứ tự ưu tiên, đối với cơ sở hạ tầng phục vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn tập trung triển khai ngay; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị,… của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và xây dựng, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp thực tiễn tại địa phương. Rà soát Quy chế làm việc của BCH, Quy chế phối hợp của Đảng ủy phù hợp với tình hình mới.
Văn phòng Thành ủy Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>