THÀNH ỦY HUẾ: HỘI NGHỊ TRỰC BÁO CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC KHỐI MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ
10/04/2021 3:10:43 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều ngày 09/4/2021, đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị trực báo các tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối Mặt trận và các đoàn thể. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và đại diện lãnh đạo các ban, UBKT, Văn phòng Thành ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố.
   Tại phiên trực báo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nghe đại diện lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố báo cáo tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý I/2021 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Trần Hùng Nam đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kết quả đạt được của Mặt trận và các đoàn thể trong thời gian qua, đặc biệt là sự phối hợp, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất trong việc chủ động triển khai, tổ chức nhiều hoạt động đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thành phố.
   Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trục Thành ủy chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy các kết quả đạt được; đồng thời, tăng cường đổi mới và nâng cao phương thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, hưởng ứng các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”,… Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; rà soát, đánh giá biến động số liệu đoàn viên, hội viên; tăng cường hơn nữa vai trò giám sát các cấp hội, đoàn cơ sở trong việc quản lý nguồn vốn vay xã hội.
Văn phòng Thành ủy Huế