THÀNH ỦY HUẾ: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC BÁO CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG KHỐI DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC THÀNH ỦY
10/04/2021 3:08:30 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng ngày 09/4/2021, Thường trực Thành ủy chủ trì tổ chức Hội nghị trực báo với các tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối Doanh nghiệp. Hội nghị có sự tham dự của 22 chi bộ, đảng bộ trong các doanh nghiệp và đại diện lãnh đạo các ban, UBKT, Văn phòng Thành uỷ và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố.
   Tại phiên trực báo, Thường trực Thành ủy nghe các chi bộ, đảng bộ trong các doanh nghiệp báo cáo tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và triển khai công tác xây dựng Đảng trong quý I/2021 tại đơn vị; thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy đã hoan nghênh và đánh giá cao sự nỗ lực, vượt lên những khó khăn để ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như ổn định tư tưởng của đảng viên, cán bộ, công nhân trước những tác động nghiêm trọng của dịch bệnh.
   Trong thời gian tới, để phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các đơn vị, đồng chí Bí thư Thành uỷ yêu cầu tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong toàn chi bộ, đảng bộ; tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị và giáo dục đạo đức lối sống, bản sắc văn hoá Huế nhằm xây dựng những nền tảng vững chắc của sự phát triển kinh tế - xã hội Thành phố,…; đồng thời, quan tâm hơn nữa công tác phát triển Đảng viên, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tìm ra những giải pháp cụ thể, thiết thực trong công tác này.
Văn phòng Thành ủy Huế