CÁC CƠ QUAN THAM MƯU GIÚP VIỆC THÀNH ỦY HUẾ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐẢNG ỦY 27 PHƯỜNG
06/04/2021 5:08:18 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để chuẩn bị Hội nghị Tập huấn nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Văn phòng cấp ủy 27 đảng ủy phường trên địa bàn Thành phố; Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác và Kế hoạch khảo sát, đánh giá nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy và tài chính Đảng.
Đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế phát biểu kết luận tại buổi làm việc
 
   Trong 02 ngày (05 - 06/4), Tổ công tác bao gồm đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy đã tiến hành khảo sát, đánh giá nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, Văn phòng cấp ủy và tài chính đảng đối với Đảng ủy 27 phường tại Hội trường Thành ủy. Với mục tiêu rà soát, đánh giá toàn bộ các hoạt động của Đảng ủy các phường và nắm bắt những điểm mạnh, điểm yếu, điểm tốt, điểm chưa tốt trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Văn phòng cấp ủy và quản lý tài chính đảng của đảng ủy các phường, từ đó hoàn thiện khung chương trình Hội nghị Tập huấn sắp tới, đồng thời cũng giúp Thành ủy nắm bắt, đánh giá đúng thực tế cơ sở từ đó nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành.
Tổ công tác tiến hành khảo sát, đánh giá đối với Đảng ủy các phường
 
   Phát biểu kết luận chương trình làm việc đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao Tổ công tác đã xây dựng chương trình làm việc đi vào trọng tâm, khảo sát đánh giá chặt chẽ, khách quan, chính xác; đồng chí ghi nhận những kết quả đã đạt được đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại trong hoạt động của đảng ủy các phường; trên cơ sở những mặt còn tồn tại đồng chí chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy hoàn thiện chương trình cho Hội nghị Tập huấn sắp tới.
Văn phòng Thành ủy Huế