Tin tức sự kiện
Thành phố Huế: Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2021
Ngày 4 tháng 1 năm 2021.
Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2021 của thành phố Huế

 Sáng nay 4/1/2021, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2021. Đến tham dự có các đồng chí: Phan Thiên Định – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế; Hoàng Hải Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Huế; cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố Huế.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh: Năm 2020, trong bối cảnh gặp muôn vàn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các cơn bão, lũ liên tiếp trong cuối năm 2020, nhưng dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh, Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố Huế, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân đã giúp kinh tế - xã hội Thành phố vượt qua khó khăn. Các chỉ tiêu đạt và vượt, như: Thu ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Huế ước đạt 1.486,7 tỷ đồng, đạt 112,2% so với dự toán HĐND Thành phố giao. Đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2020 (tính đến 30/11/2020) là 197,3 tỷ đồng/266,6 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch (bao gồm cả nguồn năm trước chuyển sang, tỉnh bổ sung có mục tiêu,…). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống nhân dân trên địa bàn được đảm bảo.

Đồng chí Hoàng Hải Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Huế phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2021, những nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Huế phải thực hiện hoàn thành sớm và những giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 là: Tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới. Phấn đấu hoàn thành 14 chỉ tiêu đề ra. Chỉ đạo quyết liệt 05 chương trình trọng điểm và 07 dự án trọng điểm (đặc biệt là Dự án di dời, giải tỏa dân cư trên thượng thành Kinh thành Huế,Vận hành dự án Cải thiện môi trường nước và các dự án chỉnh trang đô thị; Nâng cấp mở rộng đường Hà Nội, thành phố Huế; Tuyến đường dọc sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa)...
Quang cảnh Hội nghị
 
 Theo Quyết định Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Huế năm 2021 do UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Huế Trần Song trình bày: Năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XII, Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; năm thứ hai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với vai trò Huế là “đô thị hạt nhân”, Thành phố di sản, văn hóa, du lịch đặc sắc; trung tâm giáo dục, đào tạo chất lượng cao, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm khoa học - công nghệ của khu vực và cả nước, thành phố Huế cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, các tiềm năng, lợi thế; tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh sát hợp với tình hình thành phố để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, trong đó trọng tâm ưu tiên phát huy mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp đô thị Huế; tăng cường quản lý đi đôi với thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đời sống, phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Tạo điều kiện phát triển, khai thác hiệu quả các hoạt động du lịch, dịch vụ, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và hoạt động khởi nghiệp. Bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Quan tâm chất lượng giáo dục - đào tạo; mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động phòng chống, ứng phó dịch bệnh, thiên tai, tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo thế và lực mới, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Xây dựng thành phố Huế đến năm 2025 “không có ma túy, trộm cướp, trẻ em thất học; có con người sống văn hóa, nhân ái và thân thiện; có đô thị xanh, sạch, văn minh; có chính quyền gần gũi, thương yêu Nhân dân; có kinh tế phát triển đột phá trên nền tảng kết hợp giá trị di sản, tri thức và hội nhập”.
Mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu từ năm 2021 đến năm 2025
 
Theo đó, năm 2021, thành phố Huế đề ra các chỉ tiêu như: Tổng thu ngân sách đạt 986,9 tỷ đồng; Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu 150 triệu USD; Hỗ trợ giải quyết việc làm hơn 9.000 lao động; Tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (công nhận và công nhận lại) đạt 70%; Doanh thu du lịch trên địa bàn tăng 15%; Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 99%... Các phòng, ban, đơn vị của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch ngành.
Chương trình mở rộng địa giới thành phố Huế gắn với chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị đồng bộ là 1 trong các chương trình trọng điểm của thành phố Huế trong năm 2021
 
 Năm 2021, thành phố Huế cũng đề ra 05 chương trình trọng điểm, đó là: Chương trình mở rộng địa giới thành phố Huế gắn với chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị đồng bộ; Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ, trọng tâm là phát triển, hình thành, hoàn thiện dịch vụ, du lịch về đêm, ẩm thực Huế; Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế.   Và các dự án trọng điểm, như: Hoàn thành dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế; Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I, Kinh thành Huế; Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư Bắc Hương Sơ; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hổ Quyền - Voi Ré; Mở rộng, cải tạo bãi chôn lấp rác Thủy Phương; Mở rộng nghĩa trang phía Bắc, phía Nam thành phố Huế; Nâng cấp mở rộng đường Hà Nội; Tuyến đường đi bộ dọc sông Hương (phía Nam: đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, phía Bắc: đoạn từ cầu Giã Viên đến chùa Linh Mụ); các dự án thuộc Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh); Chỉnh trang công viên, điện chiếu sáng 02 bờ sông Hương, các khu vực trung tâm, cảnh quan (công viên Lý Tự Trọng, Kim Long, Phú Xuân, Thương Bạc, 3/2, đồi Vọng Cảnh, khu vực cồn Dã Viên,...); Vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh, dải phân cách các tuyến đường trung tâm Thành phố (Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân, Lê Huân, Trần Cao Vân, Trần Hưng Đạo...); Hệ thống nhà chờ xe bus kết hợp trạm xe đạp thông minh. Đặc biệt là Đề án hoàn thiện và phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án phát triển kinh tế thành phố Huế đến năm 2025.
 Năm 2021, chương trình công tác của tập thể UBND thành phố Huế với nhiệm vụ chung là tiếp tục cùng Tỉnh triển khai quyết liệt Nghị quyết số 54 ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào trước năm 2025 với thành phố Huế là “lõi” trung tâm. Tập trung thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Tỉnh, Thành phố về mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2021.
Có 06 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được thành phố Huế đề ra trong năm 2021, như sau: Huy động tối đa các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kết cấu, chỉnh trang hạ tầng đô thị Huế gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị, quản lý bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả  “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách từ đầu năm, duy trì và phát triển các nguồn thu ổn định, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu giao; Thực hiện tốt công tác quản lý văn hóa – xã hội, y tế và giáo dục, tập trung công tác phòng chống dịch bệnh; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thi lành pháp luật; Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh phục vụ người dân và doanh nghiệp; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại, chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.
 
Trình bày tóm tắt kế hoạch phân bổ đầu tư công, Trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố Huế Hà Thanh Xuân cho biết: Năm 2021, UBND thành phố Huế giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố quản lý số tiền 155 tỷ đồng. Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2021 của thành phố Huế cũng đã có các Trình bày tóm tắt về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ, trọng tâm là hình thành, hoàn thiện du lịch, dịch vụ về đêm, ẩm thực Huế; Kế hoạch triển khai Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa Huế gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Chương trình mở rộng địa giới thành phố Huế gắn với chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ; Kế hoạch triển khai Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế; Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2020 và kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đáng chú ý là phần thảo luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tháo gỡ vướng mắc, góp phần đưa thành phố Huế phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo đời sống của nhân dân…
Đồng chí Phan Thiên Định – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định cho rằng: Năm 2021, với các chương trình, kế hoạch, dự án đã đề ra, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân thành phố Huế, nếu không có các “biến cố” như dịch bệnh, thiên tai thì Huế sẽ thu hút một lượng lớn du khách trong nước và quốc tế. Năm 2021, chúng ta cần tiếp tục thay đổi tư duy, lề lối làm việc để tạo sự phấn khởi, thành công trong công việc, cống hiến nhiều hơn nữa cho thành phố. Bên cạnh phát triển kinh tế, Huế còn có trọng trách gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, văn hóa. “Văn hóa ở đây là cách đối xử với nhau, ứng xử với du khách, mỗi người là một chủ thể để quảng bá, đưa hình ảnh Huế đến bạn bè gần xa, đưa thành phố Huế phát triển trên tất cả các lĩnh vực” – Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định chỉ đạo.
Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định và Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh trao các Danh hiệu cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm 2020
 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh: Năm 2021 là năm khởi đầu của nhiệm kỳ với nhiều khó khăn, thách thức, vừa đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế song song với phòng chống dịch Covid-19.
Với các mục tiêu cụ thể, thành phố nỗ lực và quyết liệt tạo ra sản phẩm du lịch mới. Tập trung du lịch nội địa, xây dựng các tuyến phố văn minh thương mại, Đề án kinh tế và dịch vụ ban đêm, tổ chức tốt Festival nghề truyền thống Huế 2021. Phát huy các danh hiệu của Huế, như “thành phố du lịch sạch ASEAN”… Đẩy nhanh giải ngân các dự án… Thành phố Huế nỗ lực quyết tâm cao, đến năm 2025 đạt mục tiêu “không có ma túy, trộm cướp và trẻ em thất học”. Con người Huế sống văn hóa, nhân ái và thân thiện trong một đô thị “xanh”, sạch, văn minh với chính quyền gần gũi, thương yêu nhân dân, phát triển kinh tế đột phá trên nền tảng kết hợp giá trị di sản, tri thức và hội nhập phát triển”. Đáng chú ý, chúng ta tranh thủ sức mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết cao nhất trong toàn hệ thống, tạo chuyển biến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng lòng thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Huế xanh - sạch – sáng, thông minh, thân thiện với môi trường, xây dựng quê hương an bình, phát triển, giàu đẹp…” - Chủ tịch UBND Thành phố Huế Hoàng Hải Minh khẳng định.
Sau phần triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thành phố Huế cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với việc ký kết giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố Huế ký kết giao ước thi đua năm 2021

------------------------------------------------
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.