Tin tức sự kiện
Thành phố Huế: Thay đổi diện mạo các khu dân cư từ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Ngày 3 tháng 12 năm 2020.
Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đã tạo ra nhiều con đường hoa, góp phần thay đổi diện mạo phường An Đông và thành phố Huế

 Từ việc lồng ghép nếp sống văn minh đô thị (VMĐT) vào phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), thời gian qua, phường An Đông và các địa phương khác ở thành phố Huế đã tạo ra nhiều phong trào và mô hình thiết thực góp phần thay đổi diện mạo, đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường ở các khu dân cư theo hướng khang trang – sạch đẹp – thân thiện môi trường...

An Đông là phường nằm ở cửa ngõ phía Nam của TP. Huế, là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh với nhiều dự án lớn của thành phố, của tỉnh đầu tư trên địa bàn.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường An Đông - bà Trần Thị Tường Vy, nhiều năm qua, công tác xây dựng và thực hiện nếp sống VMĐT được phường lồng ghép với việc triển khai phong trào, triển khai xây dựng quy chế văn hóa nơi công sở đã góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ công chức và nhân dân trong qúa trình thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật. Ý thức của người dân trong việc cưới, tang và lễ hội từng bước được nâng cao, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần được đẩy lùi và xóa bỏ. Góp phần tạo bộ mặt khang trang cho đô thị.
Với đặc thù là phường “đô thị”, trên địa bàn có khá nhiều nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ vui chơi giải trí nên công tác đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT), an toàn giao thông và vệ sinh môi trường luôn là vấn đề cốt lõi mà lãnh đạo phường quan tâm. Trong đó, phong trào Ngày Chủ nhật xanh được xem là điển hình của TP. Huế khi đã huy động được sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Sau khi lồng ghép nếp sống VMĐT vào phong trào TDĐKXDĐSVH đã tạo chuyển biến trong việc thực hiện nếp sống VMĐT, xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Từ đó, nhiều phong trào thi đua, như “Ngày Chủ nhật xanh”, mô hình “đốt vàng mã trong thùng”, “thứ Bảy tình nguyện”… trở thành phong trào chung trong toàn cộng đồng trong phường An Đông, tác động tích cực đến nhận thức của người dân, làm thay đổi diện mạo của phường trên các lĩnh vực về TTĐT, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
Các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến được phát triển rộng khắp thành phố. Trong ảnh, cán bộ - người dân Huế chung tay làm đẹp đường phố sau bão lũ vừa qua
 
Đáng chú ý, đến nay phường An Đông đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường kiệt tại các tuyến Kiệt 115 Tôn Quang Phiệt; Kiệt 1, 2, 15, 27 và Kiệt 39 Hoàng Quốc Việt với diện tích ước khoảng 2.000m2, góp phần tạo mỹ quan đô thị, đường thông hè thoáng... Mới đây, phường đã xã hội hóa kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia ngày công và hơn 100 triệu đồng xây dựng Điểm xanh Phạm Ngọc Thạch với diện tích 150m2, tạo điểm vui chơi giải trí cho người dân và trẻ em trên địa bàn phường. 
Theo lãnh đạo phường An Đông, xây dựng gia đình văn hóa là “hạt nhân” của phong trào, có ý nghĩa lan tỏa đến các nội dung, các phong trào văn hóa trên địa bàn. Đến nay, UBND TP. Huế đã công nhận 16/16 “Tổ dân phố văn hóa” của phường, UBND phường An Đông công nhận 3.754/3.830 hộ “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 98%.
Năm 2021, phường An Đông tiếp tục tăng cường xây dựng các phong trào và mô hình, như phong trào thi đua “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm khơi dậy tinh thần cộng đồng chung tay vì Thành phố Xanh- Sạch- Sáng; mô hình “Đốt vàng mã trong thùng”, “Vận động phụ nữ tham gia chiếu sáng ngõ xóm”…, đồng thời đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn.  
Còn ở phường Phú Hòa, ông Tôn Thất Thái – Chủ tịch UBND phường thông tin: Thời gian qua, phường luôn bám sát để nâng cao chất lượng Phong trào “ TDĐKXDĐSVH” gắn với nếp sống văn minh đô thị. Với vị trí là phường trung tâm TP Huế, địa phương đã chú trọng xây dựng tuyến phố văn minh thương mại ở đường Phan Đăng Lưu, tiếp tục xây dựng tuyến phố văn minh thương mại khác.
Nhiều đường, kiệt ở địa bàn TP Huế xanh - sạch - sáng nhờ Phong trào “ TDĐKXDĐSVH” gắn với nếp sống văn minh đô thị
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Trần Hùng Nam, sức bền và tính lan tỏa của phong trào TDĐKXD ĐSVH ở phường An Đông và TP Huế nói chung đã tạo chuyển biến đáng kể, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Văn hóa và VMĐT được đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ và đảng viên quan tâm hưởng ứng tích cực, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội nhằm xây dựng đô thị Huế theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”. Nâng cao chất lượng Phong trào “ TDĐKXDĐSVH” gắn với nếp sống văn minh đô thị, Phát huy nét đẹp truyền thống của con người Huế…
Giai đoạn 2020 – 2025, TP Huế nâng cao chất lượng “ TDĐKXDĐSVH” gắn với nếp sống văn minh đô thị, Phát huy nét đẹp truyền thống của con người Huế
 
 
Giai đoạn 2020- 2025, thành phố Huế phấn đấu 100% các hộ gia đình đều được phổ biến, tuyên truyền về xây dựng nếp sống VMĐT; 100% công chức, viên chức và người lao động được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy ước xây dựng cơ quan văn hóa; trên 95% gia đình đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; 100% hộ gia đình chấp hành tốt quy định về đốt và rải vàng mã trong các tín ngưỡng thờ cúng và khi đưa tang...

 


------------------------------------------------
Thái Hùng (Văn phòng HĐND&UBND thành phố Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.