Tin tức sự kiện
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp
Ngày 23 tháng 10 năm 2020.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Sáng 23/10, tại hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (41A Hùng Vương, TP Huế), sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành phiên bế mạc và thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Theo Đại hội đã thông qua Các chương trình trọng điểm trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025 gồm: Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế). Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp. Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ. Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Mục tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; đến năm 2030 là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: “Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toafnb ộ các nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắng và nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XV trình Đại hội, Báo cáo Kiểm điểm của sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Báo cáo tổng hợp tham gia Dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là “sản phẩm” kết tinh trí tuệ thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh… Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp. Thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tạo nên sức mạnh mới cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thử thách; tranh thủ thời cơ, vận hội mới quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ngay sau Đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn kiện của Đại hội. Khẩn trương triển khai chương trình hành động đưa các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á
 
Trước đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh đã bầu 50 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy  Thừa Thiên Huế khóa XV tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối. Bầu Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XV được tiếp tục bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
 
Danh sách Ban Thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí:
1. Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
2. Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh;
3. Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
4. Nguyễn Quốc Đoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy;
5. Phạm Thị Minh Huệ - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy;
6. Hoàng Khánh Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;
7. Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
8. Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
9. Nguyễn Chí Tài - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
10. Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;
11. Nguyễn Nam Tiến - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
12. Phan Xuân Toàn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
13. Đặng Ngọc Trân - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;
14. Nguyễn Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh;
15. Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh.
 
BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY THỪA THIÊN HUẾ KHÓA XVI – NHIỆM KỲ 2020 -2025
Bí thư: Đồng chí Lê Trường Lưu và 2 Phó Bí thư là đồng chí Phan Ngọc Thọ và đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn.

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao TP Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.