Tin tức sự kiện
Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Huế giai đoạn 2015 – 2020
Ngày 29 tháng 7 năm 2020.

Sáng 29.7, UBND thành phố Huế đã long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Huỳnh Cư, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Hoàng Hải Minh, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Hòa,  - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng Tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố; các phường, 180 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 - 2020. 

Giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố Huế có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, “Dân vận khéo xây dựng đô thị văn minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…Ngoài ra còn có các phong trào thi đua trong các Đoàn, Hội, Phong trào Chủ nhật xanh, xây dựng Thành phố Huế sáng – xanh – sạch – đẹp… Qua đó, tạo khí thế thi đua phấn khởi, hăng say trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, với sự chuyển dịch nhanh, mạnh cơ cấu kinh tế đã giúp thành phố cơ bản thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Từ năm 2015 đến Quý I năm 2020: Doanh thu du lịch từ 1.743 tỷ đồng (năm 2015) dến 3190 tỷ đồng (năm 2019), riêng quý 1 năm 2020 đạt 800 tỷ đồng; thu ngân sách Thành phố từ 919,3 tỷ đồng(2015) đến 1305 tỷ đồng (năm 2019), riêng quý I năm 2020 đạt hơn 424 tỷ đồng. Các phong trào về văn hóa xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo tốt về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia giảm từ 2,32% (năm 2015) còn 0,19 % (năm 2019)
Đ/c Hoàng Hải Minh - CT UBND Thành phố phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Hải Minh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Huế, giai đoạn 2015 - 2020. Để phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và những năm tiếp theo trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo trong thực hiện phong trào thi đua; đổi mới phương pháp, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua đạt mục tiêu; gắn trách nhiệm cụ thể về kết quả công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị với người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thi đua, khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của chủ thể tham gia thi đua.
Ngay sau các bài tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình trình bày tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Song đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.
Các cá nhân xuất sắc nhận giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố
 
Nhân dịp này, 10 tập thể và 14 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm giai đoạn 2015 - 2020.

  


------------------------------------------------
Quang Phong (Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.