Tin tức sự kiện
Đề xuất thành lập Thừa Thiên Huế - Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2021
Ngày 7 tháng 7 năm 2020.
Thừa Thiên Huế đang đứng trước thời cơ, vận hội rất lớn để phát triển

Thời gian qua, tỉnh và TP Huế đã rất tích cực làm việc với Quốc hội, các Bộ, Ban ngành Trung ương để xác định rõ những yếu tố đặc thù của TP. Huế nhằm đảm bảo các tiêu chí theo quy định, trong việc thực hiện Nghị quyết 54/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, UBND tỉnh đề xuất thành lập Thừa Thiên Huế - thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2021… 

Nghị quyết 54/2019 của Bộ Chính trị xác định mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào trước năm 2025. Và tỉnh, TP Huế đang khẩn trương triển khai các nội dung, đưa Thừa Thiên Huế đạt được mục tiêu này trong thời gian sớm nhất có thế.
Chủ tịch UBND tỉnh – Phan Ngọc Thọ cho biết: Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị, tỉnh đã hoàn thành xây dựng các đề án: Về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP. Huế, tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án trên cơ sở tính đến các yếu tố đặc thù của Thừa Thiên Huế, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình cấp có thẩm quyền trong quý III/2020. Trong đó, đã tập trung giải trình phạm vi đề nghị rà soát đánh giá tiêu chí đô thị loại I TP. Huế (có tổng diện tích khoảng 267 km2); trong phạm vi rà soát đánh giá tiêu chí đô thị loại I có một số khu vực không nằm trong phạm vi đô thị theo Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (bao gồm: xã Hương Phong, xã Hải Dương, một phần của xã Hương Thọ - TX. Hương Trà; một phần của xã Thủy Bằng – TX. Hương Thủy).
Về tiêu chí phân loại đô thị, mô hình đô thị đối với Thừa Thiên Huế, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất báo cáo Thủ tướng để đưa vào tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đối với Thừa Thiên Huế. Trong cuộc làm việc với Bộ xây dựng vào giữa tháng 6 mới đây, UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất một số nội dung về phạm vi đánh giá các tiêu chí nội thành, nội thị gồm các phường của TP. Huế mở rộng, TX. Hương Trà, TX. Hương Thủy; phạm vi đánh giá các tiêu chí ngoại thị là phần còn lại của tỉnh Thừa Thiên Huế. Mô hình đô thị đối với Thừa Thiên Huế gồm có: 9 đơn vị hành chính, gồm TP. Huế (mở rộng), TX. Hương Thủy, TX. Hương Trà, TX. Phong Điền và 5 huyện (không thành lập quận). UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Xây dựng xem xét thẩm định kết quả rà soát, đánh giá đô thị loại I đối với TP. Huế mở rộng, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Đô thị Huế đang phát triển nhanh, bền vững, thông minh, thân thiện với môi trường (Ảnh AT)
 
Đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ trưởng xây dựng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh: Bộ Xây dựng luôn đồng tình, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị cũng như các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ trong phát triển đô thị ở Thừa Thiên Huế, sớm hoàn thành các nội dung đề ra.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND tỉnh, trong quá trình triển khai các nội dung trong Nghị quyết 54 để sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương, công tác điều hành, quản lý và xây dựng phát triển gặp khá nhiều khó khăn do phải bảo tồn các di sản văn hóa, cùng với nhu cầu phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng đời sống người dân..
Trong buổi làm việc với Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển vừa diễn ra vào ngày 7/4, tỉnh đề xuất, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành các Nghị quyết cho Thừa Thiên Huế về mở rộng địa giới hành chính TP. Huế; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; thành lập thành phố Thừa Thiên Huế - Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2021; các chỉ tiêu, tiêu chuẩn khác Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành vào năm 2025.
Tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết 54 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo cơ chế đặc thù. Đây là hướng đi đúng nhằm cụ thể hóa trong thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Với hướng đi này, tỉnh Thừa Thiên Huế đủ điều kiện để trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Lãnh đạo Quốc hội nhấn mạnh: Muốn vậy, Thừa Thiên Huế cần sớm trình phương án để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong thời gian sớm nhất. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định: “Để thực hiện vấn đề này, Thừa Thiên Huế cần sớm trình phương án để Quốc hội xem xét. Ngoài ra, tất cả những kiến nghị ở các vấn đề khác của tỉnh, trên cơ sở tổng hợp ý kiến, Đoàn công tác sẽ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong kỳ họp tới, sớm có những quyết sách phù hợp hỗ trợ cho Thừa Thiên Huế”.
Hiện nay, Thừa Thiên Huế đang đứng trước những thời cơ, vận hội rất lớn. Lãnh đạo tỉnh, TP Huế kêu gọi các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trên địa bàn cùng quan tâm, đoàn kết, đồng lòng ra sức thi đua với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội năm 2020, cả giai đoạn 2016 – 2020. Cũng như hoàn thành các nội dung trong Nghị quyết 54/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất,  trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huê, thúc đẩy Thừa Thiên Huế phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..