Tin tức sự kiện
Thành phố Huế: Tổng kết chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020 và Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015 - 2020
Ngày 3 tháng 7 năm 2020.

Chiều 02/07, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và Chương trình phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Hoàng Tân Ninh – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Huế; Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế. 

Trong những năm qua, việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình được các cấp, ngành, địa phương ở thành phố Huế đặc biệt quan tâm, nhất là ở công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức. Đưa nhiệm vụ của Chiến lược và Chương trình vào các tiêu chí, nhiệm vụ quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều đề án, kế hoạch về công tác gia đình được ban hành, bám sát chủ chương chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Công tác tuyên truyền pháp luật về công tác gia đình được các ngành, đoàn thể tổ chức thường xuyên. Nhân dịp các ngày kỷ niệm như: Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/03, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động phòng chống bạo lực gia đình (tháng 6)..., thành phố và các phường đã tổ chức nhiều hoạt động tọa đàm, hội thi văn hóa văn nghệ, tuyên truyền.
Qua 8 năm triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, 100% hộ gia đình ở thành phố Huế được phổ biến và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội trong gia đình. 90% trở lên số cặp nam nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, đáp ứng chỉ tiêu hàng năm trung bình giảm từ 10 – 15% hộ gia đình có bạo lực gia đình, có người mắc tệ nạn xã hội. Năm 2019, thành phố Huế có 76.514/85.001 (đạt tỷ lệ trên 90%) hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trên 90% hộ gia đình tạo điều kiện cho con cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và trên 95% hộ gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền và thực hiện đúng chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Bên cạnh đó, thành phố Huế còn triển khai tốt chính sách miễn giảm học phí cho học sinh là con em hộ nghèo, cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo. Các hộ nghèo ở thành phố cũng được tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí về chính sách pháp luật và phúc lợi xã hội.
Trong giai đoạn 2015 – 2020 thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình, ở thành phố Huế có nhiều mô hình thiết thực và hiệu quả, như: Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Từ năm 2016 đến nay, thành phố Huế đã triển khai Mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở 10 phường như: Phú Thuận, Phú Hòa, Xuân Phú, An Hòa, Trường An… Tuy nhiên, 5 năm qua ghi nhận 98 vụ bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố. Thông qua các buổi hòa giải, góp ý, nhận thực của người gây bạo lực gia đình ngày càng được nâng cao, hạn chế mâu thuẫn để xây dựng gia đình hạnh phúc. Kết quả, 95% số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, 95% người có hành vi bạo lực gia đình được giáo dục chuyển đổi hành vi và 90% số phường ở địa bàn thành phố Huế nhân rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình.
Những kết quả trên cùng với sự nỗ lực của đội ngũ làm công tác gia đình các cấp ở thành phố Huế đã tạo chuyển biến tích cực về xây dựng mô hình gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ. Qua đó, nâng cao nhận thức cho người dân về Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đẩy lùi bạo lực gia đình. Tạo được sự phấn khởi trong toàn xã hội, là động lực lớn trong việc phát triển các gia đình, đóng góp phát triển mạnh mẽ mọi lĩnh vực của thành phố.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng bộc lộ các hạn chế, như: Tuyên truyền, phố biến pháp luật về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình ở một số địa phương vẫn chưa đủ mạnh. Sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương về công tác này đôi lúc còn thiếu chặt chẽ. Nội dung sinh hoạt các Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn còn thiếu đa dạng, ít hiệu quả…
Về nhiệm vụ đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2020 – 2025, thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác Gia đình ở thành phố, đẩy lùi phòng chống bạo lực gia đình…
Nhiều tập thể , cá nhân được tặng Giấy khen do đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và phòng chống bạo lực gia đình
 
Tại hội nghị, UBND thành phố Huế đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 07 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 07 cá nhân đạt thành tích xuất sắc về Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn thành phố.

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..