Tin tức sự kiện
Thành phố Huế: Tiếp tục chặt chẽ ở các khâu để tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XII
Ngày 23 tháng 6 năm 2020.
Thành phố Huế tiếp tục chặt chẽ ở các khâu, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XII

Thời gian qua, Đại hội Đảng bộ ở cơ sở của thành phố Huế được tiến hành một cách thận trọng, chặt chẽ và đúng quy định, trên tinh thần dân chủ - khách quan – trí tuệ, để tiến tới Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Qua các đại hội đảng đã thể hiện ý chí, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị để phát triển TP Huế, các địa phương trong thời gian tới. 

Qua trao đổi, đồng chí Đặng Hữu Hải – Chánh Văn phòng Thành ủy Huế cho biết: Tính đến ngày 20/06/2020, có 90/90 (đạt 100%) Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố Huế đã tổ chức thành công Đại hội Đảng, đảm bảo chất lượng, thời gian theo kế hoạch đề ra. Ở các tổ chức Đảng tiến hành đại hội, văn kiện Đại hội được các cấp ủy Đảng cơ sở đặc biệt chú trọng, bám sát thực tiễn địa phương để xây dựng văn kiện với nhiều điểm mới, khâu đột phá cho cả 1 nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, các Đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động để đại biểu góp ý kiến tâm huyết, tháo gỡ vướng mắc và quyết định những vấn đề quan trọng.
Tại các Đại hội Đảng ở TP Huế vừa tổ chức đã chỉ rõ các tồn tại, không né tránh. Như, Đại hội Đảng bộ phường An Cựu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chỉ ra tồn tại đó là: Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường còn tiềm ẩn phức tạp; công tác quản lý đất đai còn thiếu sót… Còn Đại hội Đảng bộ phường Thuận Hòa lần thứ XIII chỉ rõ khó khăn trong công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương… Nhìn chung ở các Đại hội Đảng cơ sở trực thuộc Thành ủy vừa tổ chức, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp ý kiến để xây dựng các địa phương, đơn vị phát triển trong nhiệm kỳ mới.  
Đối với Đảng bộ được cấp trên chọn Đại hội thí điểm, bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy, việc tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ, bầu Bí thư có tỷ lệ trúng cử khá tập trung với sự tín nhiệm cao của Đảng viên, góp phần quan trọng mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể theo tinh thần Chỉ thị 35 năm 2019 của Bộ chính trị về thực hiện đổi mới công tác bầu cử tại Đại hội Đảng. Trước sự tín nhiệm, bản thân Bí thư Đảng ủy trúng cử rất tự hào nhưng cũng thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Lê Hữu Hồi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Đông chia sẻ: Được Đại hội tín nhiệm, tôi hết sức vinh dự nhưng vinh dự bao nhiêu thì phải trách nhiệm, tâm huyết bấy nhiêu, phải trăn trở nhất là về phát triển KT-XH ở địa phương, về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị làm sao để ngày càng phát triển toàn diện, mạnh mẽ.
Tính đến ngày 20-06-2020, 100% Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố Huế đã tổ chức thành công Đại hội Đảng, đảm bảo chất lượng và thời gian đề ra
 
Có 1 điểm đáng chú ý là, trong các Đại hội Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Huế đã hoàn thành có đề cập đến Nghị quyết 54  ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Huỳnh Cư – UVTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Huế cho biết, các Đảng bộ cũng đã xác định rõ nội dung phương hướng của nhiệm kỳ đến,  gắn với thực hiện Nghị quyết 54  ngày 10/12/2019 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu: Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nên tàng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Trong đó, TP Huế là vùng lõi, trung tâm, là đô thị “hạt nhân” của cả tỉnh, đưa cả tỉnh ta cùng phát triển. Các đại hội đảng của Thành phố vừa tổ chức đã hết sức quan tâm đến Nghị quyết này, thấy rõ ở chỗ đưa vào văn kiện các đại hội các nội dung của Nghị quyết 54, tùy theo đơn vị. Điều này cho thấy quyết tâm cao của cấp ủy đảng, cả hệ thống chính trị và Nhân dân toàn tỉnh, thành phố Huế thực hiện bằng được các tiêu chí để xây dựng Huế - đô thị “hạt nhân” của Thành phố trực thuộc trung ương được xác định trong Nghị quyết 54, giúp xác định rõ định hướng, đồng lòng cùng thực hiện để Thừa Thiên Huế phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực...
Đồng chí Huỳnh Cư – UVTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Huế đánh giá: Có thể khẳng định, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy và công tác chuẩn bị của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc vừa hoàn thành hết sức chặt chẽ. Từ khâu chuẩn bị nội dung, nhân sự, quy trình Đại hội... Và cũng nhờ sự chặt chẽ đó mà Đại hội Đảng ở các đơn vị đã thực hiện thành công, hoàn chỉnh. Cấp ủy mới được bầu đúng định hướng, quy trình.
Đồng chí Huỳnh Cư cho biết thêm, qua theo dõi Đại hội của các đơn vị trực thuộc Đảng bộ TP đã tổ chức, vấn đề tham gia văn kiện của 02 cấp, đầu tiên là các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, phần lớn tham luận tổng hợp ý kiến tại đại hội cơ bản nhất trí với Trung ương. Còn đối với văn kiện của Đảng bộ thành phố Huế thì rất nhiều ý kiến tham gia, với chủ yếu là giải pháp cụ thể, để làm thế nào khơi dậy “sức bật” của thành phố văn hóa, du lịch, tăng cường phát triển các dịch vụ du lịch, điểm lưu trú, điểm công cộng mới lạ cho du khách bốn phương...
Trong 4 nội dung Đại hội thì ngoài quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong 5 năm đến thì công tác chuẩn bị nhân sự hết sức quan trọng, được Ban thường vụ Thành ủy hết sức quan tâm.  Ngay từ sớm, để chuẩn bị công tác Đại hội thì Ban thường vụ Thành ủy Huế đã chỉ đạo rất sát công tác nhân sự ở các cấp đảng, đặc biệt là các phường và đặt ra các tiêu chuẩn bám theo Chỉ thị 35 của Bộ chính trị, để các đồng chí được vào cấp ủy là phải đầy đủ tiêu chuẩn, kể cả trình độ học vấn đào tạo, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, uy tín. Muốn có uy tín thì cán bộ ngoài thể hiện năng lực của mình thì còn phải thực hiện qua 5 bước quy trình nhân sự trước khi vào đại hội thì phải được tín nhiệm cao nhất. Qua theo dõi, quá trình chuẩn bị, gần như sự tín nhiệm của các đồng chí trong cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu đạt khá cao. Và chính vì làm tốt quy trình nhân sự nên khi ra Đại hội bầu kết quả hết sức tập trung, gần như đảm bảo 100% so với dự kiến và phê duyệt ban đầu của Ban thường vụ Thành ủy Huế.
Hiện nay, TP Huế tiếp tục công tác chuẩn bị hết sức chặt chẽ ở các khâu để tiến hành Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XII, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…  Đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước và TP Huế trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước, quê hương và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..