Tin tổng hợp
Phú Thuận: 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt được trong năm 2020
Ngày 24 tháng 12 năm 2020.
UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Huế Trương Quang Trung phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

 Sáng 24/12, Hội đồng nhân dân phường Phú Thuận khóa XI đã tiến hành kỳ họp thứ 11 năm 2020.  Tham dự kỳ họp có đồng chí Trương Quang Trung- Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UB kiểm tra, Phó chủ tịch HĐND thành phố và 18/24 vị đại biểu HĐND phường Phú Thuận.  

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Ban HĐND phường. Theo đó, năm 2020 là một năm có quá nhiều khó khăn và thách thức trước tình hình dịch bệnh Covid 19 và thiên tai bão lũ chồng chất; nhưng được sự lãnh chỉ đạo kịp thời của cấp trên cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư đã tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng với 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt. Mặc dù có khó khăn về tình hình dịch bệnh, thiên tai nhưng kinh tế của phường Phú Thuận tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đảm bảo kế hoạch đề ra, ngân sách toàn phường đạt gần 88% so với dự toán giao; giảm tỉ lệ hộ nghèo bền vững 0,15%;  công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường được tích cực triển khai thực hiện, cơ bản đúng tiến độ đề ra. An sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.
Tại kỳ họp, có 03 đại biểu tham gia phát biểu ý kiến với các nội dung liên quan đến các vấn đề về thu chi ngân sách, lĩnh vực môi trường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường… Theo đó, UBND phường và các đơn vị có trách nhiệm liên quan đã tiếp thu, giải trình, trả lời tại kỳ họp một số vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.
Qua gần 3 giờ tập trung nghiêm túc, HĐND phường Phú Thuận cũng đã thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua các Nghị quyết về Chương trình hoạt động năm 2021; Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: ngân sách địa phương năm 2021. 

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trương Quang Trung nhấn mạnh: năm 2021 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách nên HĐND phường cần quan tâm hơn đến các khoản chi, đặc biệt là các khoản chi lớn. Để làm được điểu đó, trước mắt HĐND phường Phú Thuận cần phải rà soát lại ngân sách của địa phương, nhất là các khoản không phải ngân sách thường xuyên và phải có giải pháp tham mưu cụ thể. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị HDND phường cần rà soát lại các đề xuất và kiến nghị của cử tri, các tổ đại biểu đang còn tồn đọng từ cấp xã Phường của mình để khi tiến hành sáp nhập và chia tách sẽ chuyển các ý kiến cử tri về HĐND mới để tiếp nhận. Trên cơ sở các hoạt động chuẩn bị công tác chia tách và sáp nhập phường, HĐND phường Phú Thuận phải thực sự nỗ lực, quyết tâm cao và hành động quyết liệt, đồng bộ hơn để có thể hoàn thành được chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội của địa phương năm 2021. 


------------------------------------------------
Nguyễn Hằng (Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao TP Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.