Tin tổng hợp
An Đông: Hội nghị giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ năm 2020, và ra quân Ngày chủ nhật xanh
Ngày 14 tháng 9 năm 2020.
Hội nghị giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ năm 2020 tại phường An Đông

Sáng Chủ nhật - ngày 13/9, Đoàn thanh niên phường An Đông phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường tổ chức Hội nghị giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ năm 2020. 

Theo đó, tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là công việc cần thiết và cấp bách, lâu dài. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần có kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng, phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, trở thành “người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời dạy của Bác Hồ, cũng như thực hiện theo Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.
Trong sáng Chủ nhật - ngày 13/9, Đoàn viên thanh niên, tuổi trẻ phường An Đông tiếp tục ra quân Ngày chủ nhật xanh, tổng dọn vệ sinh, trồng hoa ở các tuyến đường trên địa bàn.

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..