Tin tổng hợp
Ông Lê Kim Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Hương Sơ
Ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Ngày 27/06, HĐND phường Hương Sơ đã tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Kỳ họp đã tiến hành các thủ tục liên quan đến công tác nhân sự. Theo đó, HĐND phường Hương Sơ đã thống nhất cao, thông qua Nghị quyết việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND phường Hương đối với đồng chí Lê Kim Nam – Quyền Chủ tịch UBND phường.
Ngoài ra, tại kỳ họp này, HĐND phường Hương Sơ đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, bàn các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận thông qua một số Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND phường, như Quyết toán ngân sách năm 2019, về trả lời kiến nghị cử tri ở các kỳ họp trước…

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..