Tin tổng hợp
Thuận Hòa: Làm tốt công tác an sinh – xã hội
Ngày 19 tháng 5 năm 2020.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua, phường Thuận Hòa đã thực hiện tốt công tác an sinh – xã hội, chăm lo cho đời sống Nhân dân trên địa bàn. Đáng chú ý, Phường Thuận Hòa đã giảm được 61 hộ nghèo, 94 hộ cận nghèo từ đầu nhiệm kỳ xuống đến nay còn 31 hộ nghèo và 41 hộ cận nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra. 

Tổng thu ngân sách 5 năm qua trên địa bàn phường đạt 25 tỷ 355 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều tăng. Mới đây, phường Thuận Hòa đã phối hợp giải tỏa 82 hộ dân khu vực Thượng Thành, Eo Bầu theo đề án di dời, giải tòa khu vực I di tích Kinh thành Huế.
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, phường Thuận Hòa phấn đấu hoàn thành 12 chỉ tiêu, trong đó: Tăng tổng thu ngân sách hàng năm từ 10-12%; xây dựng phường, nhà trường và 90% tổ dân phố trở lên đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự… Đặc biệt, chú trọng phối hợp công tác di dời, giải tỏa các hộ dân theo đề án di dời, giải tòa khu vực I di tích Kinh thành Huế…

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..