Tin tổng hợp
Thừa Thiên Huế: Giảm 50% cước chuyển phát khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến
Ngày 20 tháng 2 năm 2020.
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính Công thành phố Huế

Để đ phòng lây lan dch Covid-19, đồng thi theo đề xut ca Bưu đin tnh Tha Thiên Huế, ngày 17/02/2020, Chủ tch UBND tnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Công văn số 1096/UBND-HCC thực higiảm 50% cước chuyn phát khi tham gia gii quyết th tc hành chính trc tuyến. 

Chủ tch UBND Tnh thống nht vi Bưu đin tnh Tha Thiên Huế thc hin gim 50% cước chuyn phát cho công dân, t chc khi tham gia gii quyết th tc hành chính trc tuyến ti các Trung tâm Hành chính công, B phn mt ca hin đi cp xã. Thời gian thc hin t ngày 17/02/2020 đến 31/3/2020.
Để thông tin rng rãi đến người dân, Chủ tch UBND Tnh giao UBND các huyn, th xã và thành phố Huế, Văn phòng UBND Tnh ch đo các Trung tâm Hành chính công, B phn mt ca hin đi cp xã phi hp vi các chi nhánh bưu đin cùng cp t chc tuyên truyn, ph biến thông tin đ người dân được biết.
Trước tình hình dch bnh Covid-19 đang din biến phc tp, việc gim cước chuyn phát nhanh khi tham gia gii quyết th tc hành chính trc tuyến nhm khuyến khích các t chc, công dân đy mnh s dng, đăng ký dch vụ công trực tuyến và tiếp nhn, tr kết qu gii quyết th tc hành chính qua dch v bưu chính công ích, qua đó đề phòng lây lan dch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..