Tin tổng hợp
Tăng cường rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý
Ngày 11 tháng 1 năm 2020.

Tin từ Phòng Nội vụ thành phố cho biết, năm 2019 thành phố đã tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, các trư ng học đến năm 2020 và các năm tiếp theo. 

Xây dựng Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ dân phố theo quy định, và trong năm 2019 đã tổ chức sát nhâp Trung tâm Thể dục Thể thao và Trung tâm Văn hóa Thành phố thành Trung tâm Văn hóa và Thể thao.
Tổ chức phân bổ tổng biên chế công chức, viên chức năm 2019 cho các đơn vị đảm bảo theo yêu cầu, tiếp tục thực hiện công tác tinh giảm biên chế, luân chuyển, điều động theo quy định.
 Thực hiện công tác bộ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, các trường học đảm bảo công khai, dân chủ, đảm bảo đúng quy trình; công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, tổ chức tốt công tác tuyển dụng công chức các phường và tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo.

  


------------------------------------------------
Hoài Phong (Đài Truyền thanh Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..