Tài liệu HĐND >> Tài liệu HĐND
BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình thực hiện KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ngày 19 tháng 6 năm 2020.
------------------------------------------------
UBND THÀNH PHỐ HUẾ

Các văn bản khác

STTTên văn bảnNgày ban hànhKý hiệu VBNgười kýTập tin
1 BÁO CÁO Tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, HĐND Thành phố khóa XII 19/06/2020 Báo cáo giải quyết ý kiến cử tri Dự thảo
2 Báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 16/12/2019 218/BC-UBND Trần Song
3 Tờ trình Về việc thông qua danh mục và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2020 13/12/2019 5122/Ttr-UBND Hoàng Hải Minh
4 Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử năm 2019 16/12/2019 181/BC-UBND Trương Đình Hạnh
5 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 13/12/2019 216/BC-UBND Hoàng Hải Minh
6 Báo cáo về chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2020 13/12/2019 213/BC-UBND Hoàng Hải Minh
 

Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..