Tài liệu HĐND >> Kỳ họp thứ 9, khóa XII
Báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, điều hành thực hiện công tác nội chính, tư pháp năm 2019
Ngày 9 tháng 12 năm 2019.
------------------------------------------------
Hoàng Tân Ninh

Các văn bản khác

STTTên văn bảnNgày ban hànhKý hiệu VBNgười kýTập tin
1 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang, chiếu sáng, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị năm 2019 06/12/2019 25/BC-UBND Châu Văn Lộc
2 Báo cáo Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 09/12/2019 206/BC-UBND Trương Đình Hạnh
3 Báo cáo Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích kinh thành Huế năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 25/11/2019 185/BC-UBND Châu Văn Lộc
4 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 13/12/2019 214/BC-UBND Hoàng Hải Minh
5 Tờ trình Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của HĐND Thành phố Khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021 05/12/2019 82 /TTr-HĐND Huỳnh Cư
6 TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI CÁC BUỔI TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 9 HĐND THÀNH PHỐ HUẾ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 03/12/2019 19 /BC-HĐND Trương Quang Trung
7 Kết quả hoạt động năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của HĐND và Thường trực HĐND Thành phố 06/12/2019 21/BC-HĐND Trương Quang Trung
8 Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 09/12/2019 23 /BC-BPC Hoàng Tân Ninh
9 Kết quả hoạt động của Ban kinh tế- xã hội năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 06/12/2019 21 /BC-KTXH Trương Nhị Phương
10 Kết quả giám sát chuyên đề về tình hình quản lý, sử dụng biên chế nhà nước năm 2019 và kế hoạch năm 2020 29/11/2019 18/BC-TT.HĐND Huỳnh Cư
 

Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..