Cải cách hành chính
Thừa Thiên Huế: Triển khai Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
Ngày 12 tháng 1 năm 2021.

 Ngày 11 tháng 1 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn 211 về việc Triển khai Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản đính kèmđược đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Tư pháp).


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND - UBND thành phố Huế
.


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.