Cải cách hành chính
Bãi bỏ 17 văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 2 tháng 1 năm 2021.

 Ngày 31 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 69 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế
.


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.