Cải cách hành chính
Công bố 02 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 12 tháng 9 năm 2020.

Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1091/QĐ-UBND công bố 02 (hai) TTHC mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Theo đó, 02 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế là 
- Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
- Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ
02 TTHC nêu trên được ban hành căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  


------------------------------------------------
Minh Tiến


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..