Cải cách hành chính
Công bố 02 Thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày 28 tháng 8 năm 2020.

Chủ tch UBND tnh va có Quyết đnh s 2178/QĐ-UBND phê chuCông bố 02 TTHC b bãi b trong lĩnh vc Quy hoch xây dng thuc thm quyn tiếp nhn và gii quyết ca y ban nhân dân các huyn, thị xã, thành ph áp dng trên đa bàn tnh Tha Thiên Huế. 

Theo đó, bãi bỏ TTHC “Cp chng chnh quy hoch” và TTHC “Thm đnh, phê duyt Quy đnh qun lý theo đ án quy hoch xây dng” đã được ban hành trước đây ti Quyết đnh s 10/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tnh v vic công b danh mc TTHC được chun hóa trong lĩnh vc Quy hoch xây dng thuc thm quyn gii quyết ca y ban nhân dân cp huyn áp dng trên đa bàn tnh Tha Thiên Huế. 


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..