Cải cách hành chính
Công bố 01 Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền cấp huyện
Ngày 28 tháng 8 năm 2020.

Sáng 26/8/2020, Chủ tch UBND tnh có Quyết đnh s 2180/QĐ-UBND v viCông bố 01 TTHC mi ban hành trong lĩnh vực Phí bo v môi trường đi vi nước thi thuộc thm quyn tiếp nhn và gii quyết ca Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyn áp dng trên đa bàn tnh Tha Thiên Huế. 

Theo đó, 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Phí bo v môi trường đi vi nước thi thuộc thm quyn tiếp nhn và gii quyết ca Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyn áp dng trên đa bàn tỉnh Tha Thiên Huế là: Kê khai, thẩm đnh t khai phí bo v môi trường đi vi nước thi. TTHC nêu trên được thc hin căn c Ngh đnh s 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 ca Chính ph quy đnh phí bo v môi trường đi vi nước thi và Quyết đnh 967/QĐ-BTC ngày 25/6/2020 ca B Tài chính v vic công b th tc hành chính mi ban hành lĩnh vc thuế thuc phm vi chc năng qun lý nhà nước ca B Tài chính.

  


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..