Cải cách hành chính
Cải cách hành chính: Những điều cần biết về Chi phí tuân thủ pháp luật và Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1)
Ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) được xem là chỉ số quan trọng trong phát triển kinh tế. Việc nâng cao Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật được xem là bước cải cách mạnh mẽ, cắt giảm các chi phí bất hợp lý, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và năng suất của nền kinh tế. 

Chi phí tuân thủ pháp luật của cá nhân, tổ chức được hiểu là các chi phí mà người dân, tổ chức (trong đó có các doanh nghiệp) phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật.
 
Sơ đồ chi phí tuân thủ pháp luật
Chi phí tuân thủ pháp luật bao gồm 05 loại chi phí gồm: chi phí hành chínhchi phí về nhân công và thời gian mà người dân và doanh nghiệp phải gánh chịu để thực hiện các yêu cầu của pháp luật, bao gồm thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước và các nghĩa vụ khác (ví dụ: lưu giữ thông tin hoặc cung cấp thông tin cho khách hàng, người tiêu dùng…); chi phí đầu tư để tuân thủ quy định là chi phí mà người dân và doanh nghiệp phải đầu tư về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, nhân công, đào tạo,… để đáp ứng các yêu cầu theo pháp luật; phí, lệ phí (các khoản phí, lệ phí chính thức mà người dân và doanh nghiệp phải nộp trong quá trình thực hiện các thủ tục có liên quan); chi phí rủi ro pháp lý (nếu có) là chi phí tăng thêm, thiệt hại hoặc mất cơ hội kinh doanh mà người dân và doanh nghiệp phải gánh chịu do chất lượng kém của quy định pháp luật dẫn đến bị xử phạt hoặc chậm chễ trong giải quyết thủ tục; chi phí không chính thức là các khoản trả thêm liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng dịch vụ công cộng (ví dụ: điện thoại, điện năng), trả thuế,…  hoặc để được nhận các hợp đồng, giấy phép trong lĩnh vực công hoặc để có được các quyết định thuận lợi.
Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (gọi tắt là chỉ số B1) được hiểu là chỉ số tổng hợp ý kiến cảm nhận (thông qua trả lời câu hỏi khảo sát) về mức độ tạo thuận lợi hay gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tuân thủ những quy định của pháp luật (làm phát sinh chi phí tuân thủ pháp luật) và được xếp theo thang bậc đánh giá tính từ mức 01 (kém nhất) đến mức 07 (tốt nhất).
Thông qua việc cải thiện chỉ số B1, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ có điều kiện xem xét, đánh giá đúng thực trạng về các chi phí tuân thủ pháp luật hiện nay, trên cơ sở đó sẽ tính toán được lợi ích mang lại của chỉ số B1 cho các doanh nghiệp (bằng cách giảm thiểu được các chi phí), tạo thuận lợi và giảm gánh nặng của chi phí tuân thủ pháp luật đối với các doanh nghiệp và người dân, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đề xuất được những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật hiện nay.

  


------------------------------------------------
An Thuận (Phòng Văn hóa & Thông tin TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..