Cải cách hành chính
TP Huế: Nhiều kết quả đạt được trong Cải cách hành chính (CCHC) năm 2019
Ngày 24 tháng 12 năm 2019.

Năm 2019, CCHC được TP Huế chú trọng quan tâm. UBND TP Huế đã thành lập các đoàn kiểm tra về CCHC, thi hành công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường. 

Trong năm qua, Trung tâm Hành chính công TP Huế đã tiếp nhận 27.727 hồ sơ ở hơn 26 lĩnh vực, đã giải quyết 21.164 hồ sơ (trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tổng cộng 3.895 hồ sơ, đạt tỷ lệ 14% tổng hồ sơ). Các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố: 12.688 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ đã giải quyết 11.665 hồ sơ (đúng hạn 10.943 hồ sơ/trễ hạn 722 hồ sơ); hồ sơ đang giải quyết 1.023 hồ sơ (đúng hạn 823 hồ sơ/trễ hạn 200 hồ sơ).

Bên cạnh đó, TP Huế cũng thực hiện mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì thường xuyên việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng ban và 27 phường trên địa bàn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục Triển khai xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cấp các thiết bị ứng dụng hiện đại phục vụ nhân dân, duy trì chế độ kiểm tra, giám sát thi hành công vụ thông qua hệ thống camera giám sát nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, CCHC để phục vụ sự phát triển KT-XH ở địa phương.

 


------------------------------------------------
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..