Cải cách hành chính
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công TP Huế
Ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Ngày 13/11/2019, UBND Thành phố Huế đã ban hành Thông báo số 434/TB-UBND về việc triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công thành phố Huế theo Quyết định 2776/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo Thông báo, thời gian triển khai thí điểm bắt đầu từ ngày 11/11/2019 và thời gian triển khai chính thức từ ngày 02/12/2019.
Dưới đây là danh mục TTHC thực hiện hoàn toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công TP Huế
 
STT
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LV1
Lĩnh vực Hộ tịch (16/16 TTHC)
        1       
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
        2       
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
        3       
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
        4       
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
        5       
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
        6       
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
        7       
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
        8       
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
        9       
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
       10     
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
       11     
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
       12     
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
       13     
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
       14     
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
       15     
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
       16     
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
LV2
Lĩnh vực Chứng thực (12/12 TTHC)
       17     
Cấp bản sao từ sổ gốc
       18     
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
       19     
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
       20     
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
       21     
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
       22     
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
       23     
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
       24     
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
       25     
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
       26     
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
       27     
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
       28     
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
LV3
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật (02/02 TTHC)
       29     
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
       30     
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện
LV4
Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (02/02 TTHC)
       31     
Thủ tục phục hồi danh dự
       32     
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
LV5
Lĩnh vực Gia đình (06/06 TTHC)
       33     
       34     
       35     
       36     
       37     
       38     
LV6
Lĩnh vực Lao động – Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (01/01 TTHC)
       39     
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
LV7
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (01/01 TTHC)
       40     
Thủ tục “Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động”
LV8
Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội (04/04 TTHC)
       41     
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
       42     
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
       43     
Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
       44     
Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội
LV9
Lĩnh vực Văn hóa (06/10 TTHC)
       45     
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke
       46     
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội
       47     
Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hội
       48     
Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
       49     
Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
       50     
Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
LV10
Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (04/04 TTHC)
       51     
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
       52     
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
       53     
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
       54     
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
LV11
Lĩnh vực Thư viện (01/01 TTHC)
       55     
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản)
LV12
Lĩnh vực xuất bản (02/02 TTHC)
       56     
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
       57     
Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy
LV13
Lĩnh vực Kinh doanh khí (03/03 TTHC)
       58     
       59     
       60     
LV14
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (12/12 TTHC)
       61     
Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
       62     
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
       63     
Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
       64     
Cấp giấy phép bán lẻ rượu
       65     
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu
       66     
Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu
       67     
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
       68     
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
       69     
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
       70     
Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
       71     
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
       72     
Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
LV15
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (06/07 TTHC)
       73     
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình
       74     
Cấp giấy phép di dời công trình
       75     
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)
       76     
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
       77     
Gia hạn giấy phép xây dựng
       78     
Cấp lại giấy phép xây dựng
LV16
Lĩnh vực An toàn thực phẩm (01/01 TTHC)
       79     
Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
LV17
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (01/01 TTHC)
       80     
Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị
LV18
Lĩnh vực Quy hoạch (01/01 TTHC)
       81     
Cấp chứng chỉ quy hoạch
LV19
Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm (09/09 TTHC)
       82     
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
       83     
       84     
       85     
       86     
       87     
       88     
       89     
       90     
LV20
Lĩnh vực Tài nguyên nước (02/02 TTHC)
       91     
Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất.
       92     
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
LV21
Lĩnh vực Môi trường (02/02 TTHC)
       93     
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
       94     
Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
LV22
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (05/05 TTHC)
       95     
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
       96     
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
       97     
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
       98     
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
       99     
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
LV23
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (16/16 TTHC)
      100    
Đăng ký thành lập hợp tác xã
      101    
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
      102    
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
      103    
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
      104    
Đăng ký khi hợp tác xã chia
      105    
Đăng ký khi hợp tác xã tách
      106    
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
      107    
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
      108    
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
      109    
Giải thể tự nguyện hợp tác xã
      110    
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
      111    
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
      112    
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
      113    
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
      114    
Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
      115    
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
LV24
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo (21/34 TTHC)
      116    
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
      117    
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
      118    
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
      119    
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
      120    
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
      121    
Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
      122    
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
      123    
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
      124    
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
      125    
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).
      126    
Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng
      127    
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
      128    
Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
      129    
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
      130    
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
      131    
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
      132    
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).
      133    
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
      134    
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
      135    
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
      136    
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
LV25
Lĩnh vực Khuyến nông (01/01 TTHC)
      137    
Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
LV26
Lĩnh vực Phát triển nông thôn (04/06 TTHC)
      138    
      139    
      140    
LV27
Lĩnh vực Thủy lợi (05/05 TTHC)
      141    
      142    
      143    
      144    
      145    
LV28
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (02/02 TTHC)
      146    
      147    
LV29
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (01/01 TTHC)
      148    
Thủ tục “Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động”
LV30
Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (17/17 TTHC)
      149    
Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã và thành phố
      150    
Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
      151    
Thủ tục thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
      152    
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
      153    
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
      154    
Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
      155    
Thủ tục tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
      156    
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
      157    
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn
      158    
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn
      159    
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn
      160    
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn
      161    
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn
      162    
Thủ tục cho phép quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
      163    
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn
      164    
Thủ tục đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn
      165    
Thủ tục tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn

  


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..