Cải cách hành chính
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
Ngày 16 tháng 5 năm 2019.

Ngày 08 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

Theo Quyết định này, có tổng cộng 319 thủ tục hành chính của 14 lĩnh vực đưa đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công, cụ thể như sau:
STT
TÊN LĨNH VỰC
Số lượng TTHC
TTHC liên thông
1
Kế hoạch & đầu tư
30
02 TTHC liên thông về đăng ký hộ KD, HTX và đăng ký mã số thuế
2
Tài chính
18
 
3
Tài nguyên và môi trường
45
Có 25 TTHC liên thông trong lĩnh vực đất đai từ UBND cấp xã đến CN Văn phòng ĐKDĐ cấp huyện và Sở Tài nguyên môi trường
4
Xây dựng
16
 
5
Tư pháp
32
 
6
Nội vụ
35
 
7
Lao động - Thương binh - Xã hội
26
Có 15 TTHC liên thông, thẩm quyền UBND tỉnh
8
Văn hóa & thể thao
17
 
9
Công thương
18
 
10
Y tế
02
 
11
Giáo dục và Đào tạo
34
 
12
Nông nghiệp và PTNT
20
04 TTHC liên thông, thẩm quyền UBND tỉnh
13
Thông tin và truyền thông
06
 
14
Dân tộc
02
02 TTHC liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và các cơ quan cấp tỉnh

 

     Tải Quyết định số 1129/QĐ-UBND tại đây

  


------------------------------------------------
Minh Tiến


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..