Cải cách hành chính
Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng công dân/tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công Thành phố Huế trong quý I năm 2019
Ngày 12 tháng 4 năm 2019.

Ngày 4/4/2019, Trung tâm Hành chính công thành phố Huế đã ban hành báo cáo số 02/BC-TTHCC về công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng công dân/tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. 

Theo thống kê, trong quý I năm 2019, Trung tâm Hành chính công thành phố tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về dịch vụ công như sau:
- Tổng số phiếu phát ra: 5326 phiếu;
- Tổng số phiếu thu vào: 4215 phiếu, cụ thể như sau:
Tiêu chí đánh giá
Mức độ
Số lượng
Tỷ lệ
Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công thành phố Huế.
Rất hài lòng
2063
48.94%
Hài lòng
2137
50.6%
Không hài lòng
150
3.55%
Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công thành phố Huế?
Rất hài lòng
1983
47.04%
Hài lòng
2128
50.4%
Không hài lòng
104
2.46%
Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của cán bộ TN&TKQ
Rất hài lòng
1886
44.74%
Hài lòng
2232
52.95%
Không hài lòng
97
2.3%
Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?
Đúng hẹn
1991
47.23%
Chậm hẹn nhưng chấp nhận được
2135
50.65%
Không đúng hẹn
89
2.11%
Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết.
Đơn giản
1825
43.29%
Cần giảm giấy tờ
2281
54.11%
Phức tạp
99
2.34%
 
Trong quý I năm 2019 trung bình tỷ lệ rất hài lòng và hài lòng các chỉ số đạt 97,95%; Tỷ lệ công dân/tổ chức không hài lòng rất thấp. Các phản ánh, kiến nghị trong quý đã được Trung tâm chuyển đến các đơn vị chuyên môn giải quyết theo quy định.

  


------------------------------------------------
Minh Tiến


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..