Cải cách hành chính
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng
Ngày 25 tháng 3 năm 2019.

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

Theo Quyết định này, có 04 TTHC được chuẩn hóa của lĩnh vực Đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, cụ thể như sau:
TT
Tên thủ tục hành chính
Thời hạn giải quyết
Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí
(đồng)
Căn cứ pháp lý
 
LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (04 thủ tục hành chính)
1
Thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng công trình.
20 ngày làm việc
Trung tâm hành chính công cấp huyện
0
 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2
Trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
25 ngày làm việc
0
3
Trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.
10 ngày làm việc
0
4
Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình.
20 ngày làm việc
0
 

  


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
.


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..