Cải cách hành chính
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khuyến nông
Ngày 6 tháng 3 năm 2019.

Ngày 04 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Theo Quyết định này, có 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cụ thể như sau:
TT
Tên thủ tục hành chính
Thời hạn giải quyết
Địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí (đồng)
Tên VBQPPL quy định TTHC
 
 Lĩnh vực Khuyến nông
1
Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
60 ngày
Trung tâm Hành chính công cấp huyện
 Không
 Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018  của Chính phủ về Khuyến nông
 
Tải Quyết định số 518/QĐ-UBND tại đây

  


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..