Cải cách hành chính
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa
Ngày 6 tháng 3 năm 2019.

Ngày 01 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế. 

Theo Quyết định này, có 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
STT
Số hồ sơ TTHC
Tên thủ tục hành chính
Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
1
BCT-TTH-262046
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số điều của các nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá
2
BCT-TTH-262047
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
3
BCT-TTH-262048
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
     

Tải Quyết định số 505/QĐ-UBND tại đây 


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..