Thông tin tuyên truyền
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn Thành phố Huế
Ngày 5 tháng 1 năm 2021.

 Ngày 29/12/2020, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 6768/UBND-NC chỉ đạo thực hiện Nghị định 137/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

Để quản lý, sử dụng pháo một cách an toàn, hiệu quả, UBND Thành phố giao trách nhiệm cho Công an Thànhphốtăng cường công tác kiểm tra, xử lý; kịp thời ghi nhận, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng pháo.
Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố nghiên cứu, soạn thảo nội dung tuyên truyền, phổ biến Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu; phù hợp với các độ tuổi, ngành nghề, thành phần khác nhau để làm tài liệu, đề cương tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh, tổ dân phố, khu dân cư.
Bên cạnh đó, UBND Thành phố giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố và UBND 27 phường tăng cường tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 406/CT-TTg ngày 08/8/1994 của Thủ thướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo và Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Đối với UBND 27 phường, UBND Thành phố yêu cầuphối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quán triệt nội dung Nghị định 137/2020/NĐ-CP cho toàn thể cán bộ, công chức để nắm vững và tuyên truyền cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo trên địa bàn thực hiện đúng quy định của pháp luật; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở lồng ghép nội dung tuyên truyền Nghị định 137/2020/NĐ-CP và việc đấu tranh phòng, chống buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo vào các buổi tuyên truyền miệng ở cơ quan, đơn vị hoặc các hình thực tuyên truyền khác đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, không tham gia, bao che, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo. 


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.