Thông tin tuyên truyền
Quy định về lộ trình thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.
Ngày 28 tháng 8 năm 2020.

   Ngày 30/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP về việc quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/8/2020.

   Cụ thể, theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP thì lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030 trong hai giai đoạn:
   Giai đoạn thứ nhất, từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.
   Giai đoạn thứ hai, từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên mầm non hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.
   Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đưa ra lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học và trung học cơ sở để từ năm 2031, 100% giáo viên hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.
   Đáng chú ý, giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn được hỗ trợ tiền đóng học phí, vẫn hưởng 100% lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn phải cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

------------------------------------------------
Tuấn Anh


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..