Thông tin tuyên truyền
Một số quy định của pháp luật về quyền của người hành nghề khám chữa bệnh
Ngày 20 tháng 7 năm 2020.

   Khám bệnh và chữa bệnh là một trong những công việc thường ngày của đội ngũ hành nghề; Khi tham gia vào công việc, những người hành nghề ngoài việc chấp hành đúng các quy định về đạo đức nghề nghiệp, thực hiện đúng các nghĩa vụ…, người hành nghề còn được pháp luật trao cho một số quyền hạn nhất định, cụ thể tại Điều 31 đến Điều 35 Luật Khám bệnh, chữa bệnh (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011) có quy định như sau:

   Người hành nghề được hành nghề theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề; Được quyết định và chịu trách nhiệm về chẩn đoán, phương pháp điều trị bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề; Được ký hợp đồng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng chỉ được chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Được tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

   Trong quá trình hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh mà tiên lượng bệnh vượt quá khả năng hoặc trái với phạm vi hoạt động chuyên môn của mình, nhưng phải báo cáo với người có thẩm quyền hoặc giới thiệu người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để giải quyết. Trong trường hợp này, người hành nghề vẫn phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được chuyển đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác; Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu việc khám bệnh, chữa bệnh đó trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.

   Người hành nghề được nâng cao năng lực chuyên môn, cụ thể như:Được đào tạo, đào tạo lại và cập nhật kiến thức y khoa liên tục phù hợp với trình độ chuyên môn hành nghề; Được tham gia bồi dưỡng, trao đổi thông tin về chuyên môn, kiến thức pháp luật về y tế.     

   Quá trình hành nghề, người hành nghề luôn được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh, cụ thể: Được pháp luật bảo vệ và không phải chịu trách nhiệm khi thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến; Được đề nghị cơ quan, tổ chức, hội nghề nghiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi xảy ra tai biến đối với người bệnh; Được trang bị phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động để phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, tai nạn liên quan đến nghề nghiệp;Được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, thân thể.Trường hợp bị người khác đe dọa đến tính mạng, người hành nghề được phép tạm lánh khỏi nơi làm việc, sau đó phải báo cáo với người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc chính quyền nơi gần nhất.                                                         


------------------------------------------------
Tuấn Anh


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..