Thông tin tuyên truyền
Một số quy định mới về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế năm 2020 đối với hộ gia đình
Ngày 20 tháng 7 năm 2020.

   Với nhiều người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là giải pháp tốt nhất để chăm sóc sức khỏe khi không được Nhà nước, cơ quan, đơn vị hỗ trợ. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ những thông tin liên quan đến loại hình bảo hiểm này. Bản tin pháp luật xin giới thiệu đến bạn đọc một số quy định về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế năm 2020 đối với hộ gia đình như sau:

   Bảo hiểm y tế hộ gia đình là gì ?

   Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014, bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng theo Luật định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Trong đó, hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (gọi chung là hộ gia đình) bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

   Như vậy, có thể hiểu, bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

   Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2020

   Điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018), quy định mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau:

   - Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

   - Người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

   - Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất,cụ thể:

 

Thành viên

Từ 01/12/2018 đến 30/6/2020

Từ 01/7/2020 trở đi

Người thứ 1

67.050 đồng/tháng

72.000 đồng/tháng

Người thứ 2

46.935 đồng/tháng

50.400 đồng/tháng

Người thứ 3

40.230 đồng/tháng

43.200 đồng/tháng

Người thứ 4

33.525 đồng/tháng

36.000 đồng/tháng

Từ người thứ 5 trở đi

26.820 đồng/tháng

28.800 đồng/tháng

 

   Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2020

   Tuân theo nguyên tắc chung về việc đóng, hưởng bảo hiểm y tế, theo Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, khi đi khám, chữa bệnh, người tham gia BHYT hộ gia đình được hưởng:

   * Nếu khám, chữa bệnh đúng tuyến:

   - 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã;

  - 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (Từ nay đến 30/6, chi phí khám, chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng/lần; từ 01/7, chi phí này thấp hơn 240.000 đồng/lần);

   - 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (Từ nay đến 30/6, số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 8,94 triệu đồng; từ 01/7, số tiền này lớn hơn 9,6 triệu đồng);

   - 80% chi phí khám, chữa bệnh với những trường hợp còn lại.

   * Nếu khám, chữa bệnh trái tuyến:

   - 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương;

   - 60% chi phí điều trị nội trú đến 31/12/2020 tại bệnh viện tuyến tỉnh;

   - 100% chi phí khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh.


------------------------------------------------
Tuấn Anh


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..